Rychlý kontakt
Smetanova 1140, Vsetín 75501
tel.: +420 608 331 397

Správa počítačových sítí

     Správa počítačových sítí pro malé a střední firmy je zajišťována tzv. vzdálenou (externí) správou. Tato služba se skládá ze dvou součástí:

 • monitoring a servisní podpora
 • administrační práce dle objemu prací v hodinové sazbě

     Delegujte vaše starosti na naši hlavu, svěřte svoje starosti do rukou odborníků.

 

     Objem prací, které jsou běžně zahrnovány do externích smluv:

 • strategický návrh vývoje a zavádění nových technologií do budoucna s ohledem na finanční možnosti zákazníka a co nejrychlejší návratnost investic
 • pravidelné servisní prohlídky hardware včetně údržby
 • sestavení pravidelné servisní periody a monitoringu dle přání a možností zákazníka
 • komplexní údržbu software na serverch a pracovních stanicích (instalace operačních systémů, jejich update, instalce servisní balíčků a hot-fixů, administrace uživatelů a přístupových práv, údržba a aktualizace antivirových a bezpečnostních systémů)
 • prosazování zájmů zákazníka v oblasti IT
 • poradenská a konzultační činnost ve všech oblastech IT
 • dohled nad implementací informačních systémů, systémů řízení výroby apod.
 • zabezoečení a ochrana firemních dat včetně jejich manipulace
 • monitoring provozu 24 hodin denně 7 dní v týdnu, zabezpečení provozu při přístupu na internet, elektronickou poštu, kominukace s bankou a veřejnou správou
 • šifrování a ochrana dat
 • řešení pro správu dokumentů a přístup k nim
 • prodej hardwrare a příslušenství v konfiguracích na míru podle potřeb a přání zákazníka
 • po domluvě se zákazníkem možnost zapůjčení náhradního hardware po dobu servisu
 • kompletní nabídka spotřebního materiálu (originálního nebo alternativního) potřebného k provozu IT
 • bezpečná likvidace a skartace dat uložených na datových nosičích
 • ekologická likvidace vyřazené a nefunkční techniky a použitého spotřebního materiálu
 • vzdělávání a školení zaměstnanců
 • upřednostnění servisních a administračních zásahů u zákazníků se servisní smlouvou

 


Copyright (c) eSVS.CZ s.r.o. 2009 - 2015. Všechna práva vyhrazena.